Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor vele verschillende hersenaandoeningen. De meest vormkomende vormen van dementie zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. 

 

Wat is dementie concreet?
Bij dementie gaan steeds meer zenuwcellen in de hersenen kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Bij sommige mensen met dementie kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. Uiteindelijk sterft een persoon aan de gevolgen van dementie. Dit kan een infectie zijn (bijvoorbeeld een longontsteking) of het niet meer kunnen slikken waardoor de persoon stikt.
 

 

Geheugenstoornissen
In het begin van de ziekte valt meestal de geheugenstoornis op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denk en spreken. Het veranderen van karakter kan ook voorkomen. De persoon wordt agressief of juist heel schuw en teruggetrokken. Naarmate de ziekte vordert, verliest de persoon controle over zijn of haar leven. Uiteindelijk kan de persoon niet meer (zelfstandig) voor zichzelf zorgen.

 

Hoe groot is de kans dat ik het krijg?
De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20 procent. Voor vrouwen ligt dit percentage zelfs op 30 procent. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar is dat ruim 40 procent. Niet alleen het ouder worden zorgt voor een verhoogde kans maar ook andere risicofactoren spelen een rol, zoals je leefstijl. Dat betekent niet dat je immuun bent voor deze ziekte als je heel gezond leeft. Erfelijke factoren spelen misschien nog wel een grotere rol.

 

Aantal mensen met dementie
Op dit moment telt Nederland 250.000 mensen met dementie. We worden allemaal ouder. Dit is een fijn gegeven, maar door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking stijgt dit aantal in de toekomst explosief: in 2050 zullen ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Dit lijkt misschien ver weg, maar in 2050 maak ik zelf deel uit van de risicogroep. Ik ben dan bijna 60 jaar oud. En daarnaast: ook jongere ouderen kunnen dementie krijgen. Dementie kan al voorkomen vanaf je 30ste. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.
 

 

Behandeling
Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie. Ook hier in Nederland wordt veel onderzoek gedaan door de Alzheimer Centra.

Tweets